Zahrada Slivenec

Zahrada se nachází v nové části Slivence v obytné zástavbě. Poměrně malý pozemek je trojúhelníkového tvaru a kromě vlastního domu je zde umístěna garáž a přístavba “skleníku”. Před domem je parkovací stání, které není oddělené od ulice. Do zahrady se vchází buď hlavním vchodem v severozápadním rohu nebo vchodem u garáže, který zároveň slouží jako servisní vchod. 
Směrem do ulice je zahrada zakrytá zelení. Dominantou je zde červenolistá slivoň (Prunus cerasifera Nigra). 
Od hlavního vchodu do domu pokračuje cesta z dřevěných trámů a mlatu přes trvalkovou výsadbu a kolem vyvýšených zeleninových záhonů do centrální zahrady. Před východem z kuchyně je umístěna tibetská třešeň (Prunus serrula), která zaujme zejména nápadně červenou odlupčivou kůrou. 
Volný tvar trávníku lemují borovice z jihovýchodní strany a magnolie ze západu. Borovice zároveň slouží jako clona blokující výhled z domu na černou střechu domu přes ulici. Travnatá plocha se pak svažuje k jihu do dětské herní zóny. Výškový předěl je částečně řešen pomocí zpola zapuštěné masivní dřevěné lavice do tvaru L. Podél trávníku budou do země vsazeny kůly z akátového dřeva, které budou složit na zavěšení houpací sítě, natažení slack-line nebo jako opora pro popínavky popř. jako prostý designový prvek. Okolí herní zóny je osázeno keři s jedlými plody, jahodníky apod. 
Vlastní herní prvky tvoří pískoviště a domek. Prvky navrhuji vyrobit z bambusových tyčí. Živé bambusy (Phyllostachys) pak dotvoří celý herní kout. V samotné jižní špici pozemku bude vysazená vícekmenná bříza umožňující dětem lezení. Východní stranu pozemku tvoří gabionový plot a živý plot z bambusů (Fargesia). 
Hlavní pobytová terasa přiléhá k domu. V její blízkosti je umístěn vodní prvek - cortenová mísa naplněná vodou. Působí jako zrcadlo, přidá klid k posezení. V rohu domu je úzkokorunný sloupovitý lyrovník (Liriodendron tulipifera Fastigiata). Pod okny pracovny je trvalkový štěrkový záhon se solitérními kameny. Výsadba podobná jako na západní straně domu částečně imituje mediterán. 
Za skleníkem je stálezelený živý plot oddělující parkoviště vozíků a stinná zahrada s kapradinami.
Na kmínku rostoucí aronie blokuje pohled z okolních oken do obýváku.
V severovýchodním cípu pozemku je prostor na skladování s vlastní brankou pro přístup z ulice. Garáž je z uliční strany osázena břečťanem a úzký pruh obecní zeleně stinnými trvalkami.